Vi erbjuder flexibel finansiering av din släpvagn

Ett smidigt sätt att finansiera företagets släpvagn är att leasa. Du behöver varken utnyttja företagets kassamedel eller er checkkredit.

  • Någon annan säkerhet behövs normalt inte
  • Hyran är fullt avdragsgill. Det betyder att hyran sänker det beskattningsbara resultatet
  • Ingen kapitalbindning för företaget vilket gör att ni kan använda pengarna till andra investeringar
  • Flera alternativ vid leasingtidens slut. Utrustningen kan till exempel köpas eller hyras vidare

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur du kan din släpvagn.